Finansiering av gångbro?!?

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har tagit beslutet att föreslå att den sedan tidigare beslutade, men ofinansierade gångbron över järnvägsspåren vid stationen, nu ska finansieras med 30 MSEK från de statliga COVID-pengarna. Här skulle en konstpaus på flera minuter kunna läggas in så att alla ges möjlighet att återhämta och samla sig.

Att använda riktade statliga medel för Covidreducerande åtgärder till infrastruktursatsningar måste nog anses som tveksamt, oseriöst och minst sagt taktlöst. Självfallet var inte detta statens avsikter. Men de styrande i Klippans kommun (M,S och C) tycker tydligen det är ett alldeles förträffligt tillvägagångssätt. Samtidigt är personalen inom vård- och omsorgsyrkena hårt prövade. Likaså personalen inom skolan. Våra föreningar och vårt näringsliv har ett år av otroligt trixande för att överhuvudtaget överleva bakom sig. Men om alla dessa samhällsbärare nämner KSAU inget om. Nä, istället väljer man som sagt att föreslå att de nyfunna pengarna som staten delat ut i Coronastöd ska gå till infrastruktursatsningar. Om de styrande aldrig så lite hade lyssnat på verksamheterna i kommunen, hade man fått många förslag på hur dessas pengar skulle kunna användas.

Ett alldeles konkret exempel: Elever inom skolans värld har haft begränsad till ingen simundervisning till och från under året. För att ta igen detta skulle våra friluftsbad kunna öppnas en månad tidigare än normalt för att på så sätt kunna ta igen den tid och den simundervisning som uteblivit. Barnen kunde då bussas till och från baden, de som så behöver. Att öppna badet tidigare och att bussa barnen dit kostar såklart lite pengar. Men vet ni vad . . . till detta finns det inga pengar!!! Trots att vi fått riktade statliga medel ämnat för precis sådana här åtgärder. Det här är bara ett av många konkreta exempel och som dessutom finns att hitta inom alla verksamheter

Om de styrande istället hade börjat i rätt ände med en prioriteringslista över hur tex 90% av de statliga Corona-pengarna skulle kunna användas, hade detta inte varit en stor fråga. Men att agera som de gör nu . . .

Taktlöst är ordet!!!

Vår Framtid – Klippans Kommunfullmäktigegrupp
Kenneth Dådring
Lena Landin
Helena Dådring
Ernie Larsson