Valet närmar sig – 9 veckor kvar. . .

I Riksdagsvalet röstar vi olika, men i kommunalvalet
röstar vi alla på Vår Framtid