Vår Framtid-Klippan – lägesrapport!

Hej alla härliga medlemmar i
Vår Framtid – Klippan, blivande medlemmar och övriga!

Vi har i stort sett under hela mandatperioden påtalat hur illa ställt det är med styret i vår kommun. Dels att genom motioner hjälpa till och få de styrande partierna att själva få upp ögonen. Här har vi dessvärre rönt minst sagt begränsad framgång eftersom de styrande partierna Socialdemokrater (S), Moderater (M) och Centerpartiet (C), nästan kategoriskt valt att avslå dessa. Till och med den allt igenom positiva motionen att ”alla ungdomar i vår kommun, det år de fyller 16 år, ska erbjudas sommarjobb” fick avslag (för övrigt en mycket vanlig samhällsnyttig åtgärd som genomförs i framför allt våra kommuner i norr). Men vi har också skrivit en hel del inlägg i HD/Nst under rubriken ”Min Mening – Klippan”.  Och att skriva dessa motioner och inlägg gör vi utifrån en strategi som har sin grund i vårt valmanifest.

Sedan en tid tillbaks har vi också kunnat se att några av de andra partierna i opposition, börjat ifrågasätta beslut tagna av de styrande i vår kommun. Med anledning av detta kallades på initiativ av Vår Framtid – Klippan, alla oppositionspartiers ordförande och gruppledare till ett digitalt möte. Syftet var att se om det fanns underlag för att på något sätt göra gemensam sak för att åtminstone se till att inte demokratin fortsätter att äventyras genom mycket tveksamt ledda fullmäktigemöten. Glädjande nog var alla oppositionspartierna med på mötet och vi lyckades enas om hur vi tillsammans initialt ska agera vilket vi får se som en bra början! Mer information kommer inom kort om detta.

Till dess . . . var rädda om er, fortsätt med att hålla avstånden och undvik sociala sammankomster och sist men inte minst . . . låt det sunda förnuftet, med anledning av situationen, råda!!!

//Kenneth Dådring
Vår Framtid – Klippans Gruppledare