Insändare ”Min mening – Klippan”

Klippans politiska ledarskap – än värre

Med anledning av det som händer i vår kommun och HD/NST artikel ”Missnöjd moderat fick politikerna att köra över socialförvaltningen” 2020-09-18 har KF-gruppen Vår Framtid – Klippan skrivit en insändare till ”Min Mening”

Halvvägs in i mandatperioden har vi flertalet gånger påmints om det ytterst begränsade och mycket bristfälliga politiska ledarskap som råder i vår kommun. I och för sig inte helt oväntat, eftersom detta ofta blir en naturlig följd av ”tveksamma allianser” likt de som (M) och (S) ingått i Klippan.

Nu senast kunde vi läsa om hur styrande politiker verkligen misstolkar sitt uppdrag genom att detaljstyra verksamheter och besluta i egen sak. Kommunstyrelsens ordförande, Hans-Bertil Sinclair (M), väljer dessutom att bidra till ärendet genom att indirekt sätta press på enskilda tjänstemän, vilket måste anses som ytterst besynnerligt och besvärande. En sådan ordning skapar endast misstro och undergräver dessutom förtroendet mellan tjänstemän och politiker. Det behöver man inte vara docent på en statsvetenskaplig institution för att förstå. Det förstår även vi vanliga medborgare i Klippans kommun. Men tydligen inte några av våra högsta politiker.

Nu har vi två långa år är kvar till nästa val. Låt oss hoppas på att de styrande i vår kommun fram till dess, tar sitt förnuft tillfånga så att de inser vart detta håller på att barka. I samma anda bör man verkligen ifrågasätta den högsta politiska ledningen. Ska dessa verkligen få fortsätta att mästra och förringa enskilda tjänstemän? Vi tycker inte det. Och vi tror inte heller att våra kommuninvånare tycker det.

Vår Framtid – Klippan

Kenneth Dådring
Lena Landin
Helena Dådring
Ernie Larsson