Klippanpolitiker – våga ta rätt beslut!

Vi politiker i Klippans kommun har sedan länge ett inbyggt, dämpat förhållningssätt till verkligheten. I grund och botten bygger det på att vi egentligen inte vill något annat än vad vi gör och har idag. Bakom detta finns också en djupt rotad och uttalad tes om att ”det ska vara svårt att flytta till Klippan”. Kombinationen av dessa båda gör inget annat än att bromsa och spä på stagnationen för vår kommun och våra medborgare.

Vi har nyss invigt en fantastiskt fin och bra skola i Kungsfiskareskolan. Vi får dock inte slå oss till ro och tro att vi med det också ”satsar” på skolan. Jag vill snarare påstå att det var en absolut nödvändighet och har egentligen varit så i flera år. Så med vår nya skola på plats håller vi precis näbben över ytan.

I Ljungbyhed är trenden nu vänd och elevökningen talar sitt tydliga språk. Det är nu 4 år sedan skolan brann och fortfarande har den inte återställts. Nu ”satsar” de styrande och ska återbygga det som tidigare fanns. Samtidigt togs beslutet att skolan ska ha två klasser av varje årskurs (f-9). När man fick se prislappen ryggade man dock tillbaks och man bestämde sig istället för ett antal begränsningar. Bland annat att man inte ”behövde” 2 klasser i de yngre åldrarna. Idag är man drygt 30 elever i var och en av dessa klasser. Och fler elever på väg in. Är det så här vi ”satsar” på våra yngre elever?

Om vi fortsatt bara ska hålla oss flytande med konsekvenser som att kanske inom en snar framtid behöva skicka våra små elever från Ljungbyhed till Klippan, ja då kan vi fortsätta agera som vi gör.

Om vi däremot vill satsa, på i det här fallet våra skolelever lokalt i kommunen, ja då måste vi bestämt våga ta kanske jobbiga, men i alla fall rätt beslut!

Helena Dådring / Vår Framtid