Kommunfullmäktige 27/4


Fullmäktigeförsamlingen håller ihärdigt i sina fysiska möten. Beslutet att reducera antalet närvarande ledamöter till 25 är taget och det har vi ställt oss bakom. Men vårt beslut att inte deltaga vid några fysiska fullmäktigemöten står fast. Alltså kommer vi inte att deltaga på kommande måndags fullmäktigemöte. Av den anledningen ställer vi också in gruppmötet nu på torsdag. Om man hade gjort helt rätt, borde fullmäktige tagit beslutet att med de 25 kvarvarande ledamöterna haft digitala möten. Men så är icke fallet tyvärr.

Kenneth Dådring          Ernie Larsson
Gruppledare                  Ordförande