Vänner – det är nu det börjar!!!

Så har då den kommande mandatperiodens styre spikats. I en valteknisk samverkan med SD och KD har Vår Framtid fått möjligheten att ingå både i nämnder och styrelser. Vi har blivit tilldelade både ordinarie och ersättarplatsplatser i istort sett alla nämnder och styrelser. Vi har även en vice ordförandeplats (BUN) samt ordinarie och ersättarplats i Kommunstyrelsen. Det är långt mycket mer än vad vi egentligen skulle kunna förvänta oss av en valteknisk samverkan. Men med anledning av SD:s ödmjuka och kloka inställning till att man vill ha kompetens framför partitillhörighet, fick vi alla dessa platser.

Samtidigt vill vi trycka på att det är inget annat än en VALTEKNISK SAMVERKAN som är gjord. Detta innebär inget annat än vad som nu är gjort, dvs vi har gemensamt bemannat en majoritet av platserna i nämnderna och styrelserna. När det kommer till beslut och att driva politik så är vi fria att fortsätta att driva och rösta vår egen politik. Med anledning av att vi denna mandatperiod verkligen kommer att sätta fokus på lokalpolitiska frågor med medborgaren i centrum tror vi alla att de beslut som vi kommer att behöva ta nog kommer att vara ganska samstämmiga.

Men först väntar nu en härlig jul och nyårsledighet innan vi tar itu med politiken. Så från oss alla till er alla . . .

God Jul & Gott Nytt År