Min mening ”Hur kan man tycka att rådande missförhållanden är bra?”

Allt oftare hör vi om de ökande missförhållande som råder inom den sociala sektorn i Klippans kommun. Med anledning av detta tog Vår Framtid genom Lena Landins försorg upp frågan på det senaste fullmäktigemötet.

Frågan ställdes till socialnämndens ordförande Anna Andrésen med anledning av de missförhållanden på kommunens LSS-boende som uppmärksammats i media och löd: Tycker socialnämndens ordförande att Klippans kommun hanterar våra brukare på LSS-boenden på ett bra och respektfullt sätt?

Svaret som socialnämndens ordförande lämnade var: ”Ja, jag tycker vi hanterar detta bra”. I den brukarundersökning som gjordes under 2020 för att se hur hög nöjdheten bland våra brukare är blev svaret att drygt 50 procent är nöjda. Detta kan jämföras med rikssnittet på 87 procent och ett riksmål på mellan 90-100 procent.

Vår stilla undran är hur en ordförande i socialnämnden kan vara så långt från verkligheten att man tycker att rådande missförhållanden är bra? Det tyder inte bara på avsaknad av engagemang utan också på en stor nonchalans riktad mot alla de människor detta drabbar.

De styrande i Klippan (M, S, C) har konsekvent sedan de tog makten uteslutit de mindre partierna från både medverkan och insyn. Resonemanget har säkert varit att ”vi kan själv”. Detta är ytterligare en tydlig indikation på att så inte är fallet.

Vår Framtid kommer med alla medel vi råder över att fortsätta driva alla medborgares frågor för alla medborgares bästa!

Vår Framtids fullmäktigegrupp:
Kenneth Dådring
Lena Landin
Helena Dådring
Ernie Larsson