Kommunen kan mista sin vetorätt och vindkraften kan byggas/snurra fritt i vår kommun . . .

I mitten av november fick vi till Vår Framtid – Klippan ett brev från ”Färingtofta Norra”, och ”Föreningen Svenskt Landskapsskydd”. Innehållet i brevet syftade till ett upprop för det svenska landskapet. Bakgrunden är det förslag som är på väg upp i rikspolitiken, där kommuners veto angående vindkraftsetablering föreslås tas bort. Detta, om förslaget vinner laga kraft, skulle till exempel innebära att den föreslagna vindkraftverken i Färingtofta, som kommunen tidigare motat, nu skulle kunna byggas. Oavsett vad vi medborgare och styrande tycker i frågan.

I samband med detta brev ställde Vår Framtid – Klippan följande fråga till kommunstyrelsens ordförande:
Fråga – Fick detta i mailen och undrar nu om kommunen kommer agera?
Svar – Detta är en fråga som ligger utanför kommunens kompetensområde. Det är respektive parti som ska agera genom sina kanaler.

Vår Framtid – Klippan har officiellt tagit avstånd från det nya förslaget och som politiskt parti verkar vi dessutom i precis motsatt riktning. Dvs vi förespråkar ett ökat kommunalt självbestämmande.

Nedan kan ni läsa både brevet vi fick och den motion vi lämnat in till fullmäktige. Vi har också informerat de båda föreningen om vår motion och att de har vårt stöd i frågan.