Beredningsgruppmöte 2021-05-01

Kenneth Dådring och Jan Lamberg öppnar dörrarna på Regnbågen och hälsar välkommen till Vår Framtid -Klippan

Samhällsplanering var punkten på dagens agenda.
Idag börjar resan mot valet 2022. Första växeln är ilagd och nu kan vi bara öka . . .

Vad tycker ni kommuninvånare?
Kontakta oss så tar vi med det till kommande möten!!!