Insänt till ”Min mening” HD-Klippan

Hur i herrans namn tänker de styrande i Klippan???

Klippans kommunfullmäktige har likt många andra kommuner reducerat antalet ledamöter vid sina möten. Från 41 till 25 ledamöter. Detta givetvis med anledning av att begränsa möjligheterna till smittspridning. Flera andra kommuner har dessutom tagit steget att införa digitala möten så att ledamöterna i KF likt snart nog hela övriga samhället, kan ges möjlighet att deltaga på distans. Det har dock inte Klippan gjort.

Den senaste tiden har vi alla dessvärre kunnat läsa om en ökande smitta av Covid-19. Bland annat här i Skåne. Döm av förvåning, när Klippans kommun då kallar sina fullmäktigeledamöter till möte där man i stort sett dubblar antalet ledamöter och återgår till det fullskaliga dvs, 41 ledamöter stora mötet. Dessutom är det ett EXTRA insatt möte.

Det inte bara är fullständigt taktlöst och oinitierat. Det är dessutom oerhört smaklöst mot alla de som dagligen både i sin profession och vardag med alla medel gör vad de kan för att dra sitt strå till stacken. Att då tvärs emot alla rekommendationer, dubblera mötesdeltagarna och kalla till extra möte där digital närvaro inte är tillåten måste nog anses fullständigt sakna förnuft.

Vi förringar inte vikten av de ärende som ligger på dagordningen. Däremot motsäger vi oss stark det sätt på vilket mötet ska hållas.

Vår Framtid – Klippan deltar sedan tidigare inte på fysiska, större möten. Detta helt i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Eftersom situationen inte har förändrats till det bättre, snarare tvärt om, står vi fast vid vårt beslut och deltager följaktligen inte heller fortsättningsvis på dessa möten.

Åter har vi sett ett agerande från de styrande i Klippan där demokratin försvåras och kanthuggs.


Kenneth Dådring
Gruppledare, Vår Framtid – Klippan