Vår Framtid är populistiskt . . .

Googlar man på populism får man många träffar.

Populism (lat. populus, ”folk”) avser vanligen ett förenklat förhållningssätt till politik, där samhället delas upp i de två grupperna ”folket” och ”eliten”.
Folket ses vanligen som bärare av ”sunt förnuft”.

Vad eliten gör är dock lite oklart . . .

Det har kommit till vår kännedom att Vår Framtid – Klippan kallas för populistiskt på sociala medier. Om valet står mellan att lyssna på medborgarna och använda sunt förnuft eller att tillhöra ”Eliten” med vad det nu innebär, så är valet enkelt för oss – Vi är politiker för att föra fram våra medborgares åsikter och ta beslut som förbättrar situationen för Klippan och dess invånare.