KF-presidium svar på VF insändare ang. Fullbemanning vid kommunfullmäktige 24 augusti.

Min mening: ”Självklart vill vi inte medverka till en ökning av coronaviruset”
hd.se 2020-09-01 undertecknat av KF-presidium: Gunilla Svensson (S), Tonny Svensson (M), Jonas Luckman (SD)
Klicka för att läsa hela inlägget

”Självklart vill vi inte medverka till en ökning av coronaviruset. Det fulltaliga KF möts i stor lokal där det finns goda förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.”

Kommentar: Det är bra att KF-presidium inte vill medverka till en ökning av coronaviruset.
Enligt kommunallagen Kap 5 § 42 Fullmäktiges sammanträden är offentliga.
Med 41 ledamöter på plats samt minst 3-4 tjänstemän/tekniker försvåras det offentliga mötet. Så tyvärr håller jag inte med KF-presidiet.
Vanligtvis brukar vara 15-20 åhörare vid KF och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är 50 personer i lokalen. Ekvation enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer blir 50 – 41 – 4 = 5 . . . Skulle bara 5 åhörare släppas in? Att detta skulle vara ”goda förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer” är oroväckande. Hur uppfattar KF-presidiet sitt ansvar???
Denna gång gick det inte heller att lyssna på KF via webben, vilket gör det hela ännu mindre offentligt.

”Ett fåtal kommuner som valt att ha digitala möten med KF, frågan har varit uppe i Klippan där man tog ett beslut att inte ha sådana. Vår Framtid Klippan är välkomna med ny motion i frågan.”

Är det här en uppmaning till att vid avslag på våra motioner ska vi lämna in dem igen?!?
Vi respekterar KF beslut i alla lägen.
Har KF-presidiet ändrat sig i frågan vad gäller möjlighet att delta digitalt vid möten, så kan det både enkelt och smidigt lyfta frågan igen och genomföra det.
Vad gäller ett fåtal kommuner så är det tolkningsbart. Min tolkning är att det är ett flertal kommuner som valt att hålla KF-digitalt. Några av dessa kommuner har dessutom på mycket kort tid (veckor) gått från fysiska möten till digitala möten.

”De ärenden som behandlades på extra KF 24 augusti var budget 2021 samt köp av driften på Helsingborgs/Ängelholms flygplats, två viktiga frågor som inte kunde vänta tills coronaviruset lämnat oss.”

Ett extra KF var motiverat, men bara i frågan om köp av driften på Helsingborgs/Ängelholms flygplats och då inte på grund av coronaviruset.
Budgeten 2021 ska enligt kommunallagen Kap 11 10 § fastställas av fullmäktige före november månads utgång. Alltså inget beslut som var akut och inte kunde vänta. Dessutom har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderat kommunerna att skjuta på budgetbesluten.

Sammantaget känns svaret på insändaren oseriöst och allt annat ”ta vårt demokratiska ansvar och förvalta det förtroende vi fått av kommuninvånarna.” som KF-presidiet avslutar med.

// Helena Dådring