Rapport från KF 2021-05-24

Maj månads Kommunfullmäktige avhandlades igår kväll (24/5). Vår Framtid representerades av Helena och mig (Kenneth).

Innan mötet hölls det inledande partiöverläggningar inför valet. Jan Lamberg och jag lyssnade in och diskuterade frågor såsom affischering, valdebatt, agerande utanför och i vallokal, valdistrikt, numerär storlek på kommande nämnder, styrelser och fullmäktige, mm, mm. Alla dessa frågor kommer vi att diskutera och ta ställning till i respektive parti fram till nästa möte i september. Då är tanken att vi alla partier ska försöka komma till beslut i så många frågeställningar som möjligt för. Vår process för detta kommer att vara att vi kommer att lyfta alla frågorna på gruppmötet i juni och lyssna in alla våra medlemmars åsikter. Därefter kommer styrelsen, med hänsyn taget till medlemmarnas åsikter, fatta beslut gällande hur vi ska ställa oss i de olika frågorna.

Fullmäktigemötet var minst sagt spännande. Både Helena och jag hade mer än fullt upp att försvara våra motioner som denna kväll var tre till antalet. Noterbart var att en av våra motioner BIFÖLLS . . . fantastiskt . . . det är vi inte bortskämda med precis!!!
Motionen som vi fick bifall till gällde ladd-stolpar för elbilar i alla kommundelar och vid större kommunala arbetsplatser.

Gå gärna in på Klippan kommuns hemsida och titta på hela sändningen från Fullmäktige.
Övrigt noterbart från kvällen är att det nu finns tre ”vildar” i församlingen. Det är förutom Liberalernas mandat (Tommy Cedervall) nu också två Sverigedemokrater som valt att hoppa av sitt parti. Dessa två röstade i de flesta fall som Vår Framtid i de ärenden som vi beslutade i under kvällen. Likaså hade vi vid flertalet gånger KD:s representanter med oss när vi röstade.

Som jag sagt tidigare . . . vi går en spännande tid tillmötes!!!

Till våra nytillkomna medlemmar vill jag säga ”Varmt välkomna till oss – Koppla gärna upp er på vårt kommande gruppmöte den 27/5 som ni fått länk till så ni kan vara med och lyssna in vad som är på gång”!

Till alla vill jag säga . . . ”Glöm inte värva medlemmar – det är våra medlemmar som gör och är partiet”!!!

//Kennet Dådring
Gruppledare