Vår Framtid – Klippan 2 år!!!

Ja tänk . . . det som så många sa inte skulle bli någonting av.
Men på 2 månaders kampanjande kom vi in med 2 mandat i fullmäktige. Och nu är vi starkare än någonsin och växer stadigt.

TACK alla medborgare som ger sitt stöd och förtroende till oss.
Tillsammans gör vi det omöjliga möjligt!!!
Hipphipphurra!!!