”Min mening” HD-Klippan

”Vi bojkottar inte fullmäktige”

Kenneth Dådring, gruppledare i Vår framtid Klippan, förklarar varför partiets ledamöter just nu inte närvarar på kommunfullmäktiges möten.

Bojkottar fullmäktige — det gör Vår Framtid Klippan verkligen inte! Men eftersom det ryktas att så skulle vara fallet vill vi göra ett klarläggande i frågan.

Vår Framtid Klippan har sedan länge påtalat vikten av att ledamöter ska kunna medverka på distans och att olika möten ska kunna hållas digitalt. Och detta, långt innan Covid-19 uppenbarade sig. Vår motion i frågan blev dock nerröstad. När världen därefter fick en ny ordning, och våra styrande politiker ställdes inför faktum, började man motvilligt se sig om efter alternativ till fysiska möten. Vår Framtid Klippan ställde genast om och följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att inte samlas i grupp annat än nödvändigt. Alla våra egna politiska möten har därefter varit digitala. Vi har också kunnat se runt omkring i Sveriges övriga kommuner hur man gjort snabba och bra omställningar.

Vår Framtid Klippan ställde sig därför bakom att reducera antalet ledamöter i fullmäktige från 41 till 25 stycken. Samtidigt håller vi fast vid vår styrelses beslut om att inte deltaga vid fysiska möten i större sammanhang. Då flera i fullmäktige å ena sidan tillhör grupper som daglig konfronteras med väldigt många människor, å andra sidan är lite till åren eller tillhör några av riskgrupperna, tycker vi det är oansvarigt att träffas fysiskt. Speciellt när det finns alternativ och situationen är som den är.Vår Framtid Klippan bojkottar inte fullmäktige. Vi gör däremot vårt yttersta för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i syfte att begränsa smitta.

Kenneth Dådring
Gruppledare Vår Framtid – Klippan