Kommunfullmäktige 20-08-24

  • 1. Val av justerare
  • 2. Fastställande av föredragningslista
  • 3. Budget 2021 och EFP 2022-2023
  • 4. Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. (avseende Ängelholm Helsingborg Airport)
  • 5. Val till uppdrag i styrelsen och ägarombud i bolaggstämma Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB
Plats: Sågenhuset, stora lokalen