Min mening: ”Självklart med digitala möten – utom i Klippans fullmäktige”

Att snabbt kunna svara upp till förändringar i verksamheten på grund av ändrade förutsättningar är inte alltid lätt. Nu har det dock gått cirka åtta månader sedan Covid-19 drabbade oss, utan att de styrande i Klippan har gjort det möjligt för ledamöter att närvara digitalt på möten. Det är både ansvarslöst och negligerande och drabbar såklart de minsta partierna hårdast, vilket de styrande partierna självfallet tagit med i beräkningen.

I den vardag som nu råder är det överallt annars en självklarhet att kunna vara uppkopplad via länk på möten. Både inom näringsliv och offentlig förvaltning. Så också inom Klippan kommuns förvaltningar. Även kommunalråden deltar frekvent i möten där man är uppkopplade med andra instanser och funktioner.

I Värmdö kommun tog det i mars månad mindre än två veckor efter beslut, att rigga ett digitalt fullmäktigemöte. 26 ledamöter var fysiskt på plats medan 48 deltog via länk. Detta är ett av många utmärkta exempel på att ta ansvar. Samtidigt är det är det ett bevis på hur enkelt det faktiskt kan vara.

Vår Framtid – Klippan har valt att ta ansvaret fullt ut för våra ledamöter genom att partistyrelsen i mars tog beslutet att våra ledamöter inte ska medverka vid större politiska samlingar och möten. Våra interna möten har därför varit digitala eller digital/fysiska och i några fall utomhus. Detta beslut har av några av de andra partierna i Klippan setts som att vi inte tar ansvar, vilket är något anmärkningsvärt.

Styrelsen har beslutat att våra ledamöter från och med nu, fritt väljer sin närvaro på kommande möten. Samtidigt hoppas vi på att de styrande tar sitt förnuft tillfånga och ger ledamöter möjlighet till närvaro på distans.

Kenneth Dådring
Gruppledare
Ernie Larsson
Ordförande