Rapport från KF 21-06-28

Efter ett ordförandebyte där KF:S ordförande Gunilla Svensson (S) tackade för sig och Tony Svensson (M) tog över ordförandeklubban för resten av mandatperioden tog fullmäktige fart.

Först på agendan stod Budget 2022. Vår Framtids KF grupp hade diskuterat sig samman några dagar före mötet och bestämt hur vi skulle agera inte bara i denna fråga, utan i alla punkter på agendan. Gällande budget 2022 kan man konstatera att det är en traditionell, försiktig och förvaltande budget som de styrande la fram. Inget som på något sätt stack ut. Inte heller några satsningar i någon riktning. På tiden då det var lag blått mot lag rött fanns det alltid satsningar i olika riktningar beroende på vem som styrde. Nu alltså inga satsningar alls. Jag tycker nog att den förra ordningen var att föredra.

Samtidigt som det just nu händer väldigt mycket i vår kommun är det ett väldigt stiltje. Effekterna av politiska beslut känns inte av förrän efter flera år. Så allt det positiva som händer nu är effekterna av det som förra S-ledda regimen med Kerstin Persson vid rodret drog igång. Det stilje som jag refererar till är att det just nu inte tas några beslut i någon riktning och inga satsningar görs, vilket bekräftades av Johan Pettersson (S) som sa att detta är en ”försiktig budget”. Effekterna av detta kommer vi dock inte fullt ut att känna av förrän under nästa mandatperiod. Några effekter såsom minskad inflyttning är dock redan en synlig effekt. Detta samtidigt som våra grannkommuner ökar i befolkning. En ordning där Klippan minskar sitt befolkningstal medan alla andra angränsande kommuner ökar sina, borde verkligen få de styrande att få upp ögonen och fundera på orsaker. Istället bara konstaterar man att det är så här det ser ut. Synnerligen oroväckande anser jag.

Sverigedemokraterna var de enda som hade en egen budget att ställa mot de styrandes S,C och M:s budget. Denna röstades ner och den styrande konstellationen fick igenom sin budget.

Därefter var det några årsredovisningar, marköverlåtelser, tomtprisdiskussioner, svar på motion samt frågor avhandlades. Allt detta och mötet i sin helhet ser ni på kommunens hemsida.

//Kenneth Dådring
Gruppledare