Gruppmöte 2020-03-19


Vänner!

På torsdag var det åter dax för ett gruppmöte. Men med anledning av den situation vi har runt om i världen och i vårt samhälle på grund av Coronaviruset, har vi valt att tillsvidare inte hålla några fysiska möten. Detta med anledning av att rekommendationerna är att  sammankomster människor emellan bör undvikas i största möjliga mån.

Om det är något ni vill framföra eller har synpunkter på gällande dessa, skickar ni ett mail till kenneth@dadring.se. Dessa synpunkterna kommer sedan fullmäktigegruppen att ta upp på det Skype-möte som de har på torsdag kväll. Fullmäktigegruppen består av de fyra översta personerna på vår valsedel och är i praktiken Kenneth Dådring, Lena Landin, Helena Dådring och Ernie Larsson (ersätter Thomas Thorné).

Vi hoppas att alla våra medlemmar har både förståelse och acceptans för vårt ställningstagande och vår ambition att inte bidra till onödig smittspridning.

Ernie Larsson, Ordförande VF
Kenneth Dådring, Gruppledare VF