Kommunfullmäktige 21-05-24

Nu är det dags igen . . .

. . . Kommunfullmäktige i Klippan sammanträder. Vår Framtid kommer vara representerade med två representanter.

Följ oss gärna via direktsändning i webben.

På föredragningslistan:

 • 1. Val av justeringsperson
 • 2. Fastställande av föredragningslista
 • 3. Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2020
 • 4. Mat- och måltidspolicy
 • 5. IT-policy
 • 6. Redovisning av lokalt partistöd 2020 samt beslut om utbetalning av partistöd 2021
 • 7. Revisorernas granskning av SFI
 • 8. Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF.KL18)
 • 9. Svar på motion från Sverigedemokraterna om säkrare framkomlighet i korsning
 • 10. Svar på motion från Vår Framtid om att värna det kommunala vetot
 • 11. Svar på motion från Vår Framtid om att trafiksäkerheten i anslutning till där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs frekvent, ses över och säkras upp innan en olycka sker.
 • 12. Svar på motion från Sverigedemokraterna om att införskaffa ett nytt levande centrum för alla
 • 13. Svar på motion från Vår Framtid om laddningsstolpar för elbilar
 • 14. Kristian Seger (M) avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnd samt som ersättare i kommunstyrelsen
 • 15. Hans Svensson (S) avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
 • 16. Motion från Kristdemokraterna om att införa kontaktpolitiker till verksamheter inom socialtjänsten