Klippans kommun måste agera i frågan om Skäralid!

Min mening – HD/Klippan

Få saker är Klippans kommuninvånare så eniga om . . . vikten av Skäralids Nationalpark med dess närområden och faciliteter. Och det är inte bara vi boende i kommunen som värdesätter dessa tillgångar högt. Hundratusentals besökare från Sverige, Danmark, Tyskland, Holland mfl, besöker årligen Söderåsen och är en av grundpelarna i vår besöksnäring och för stora delar av vårt näringsliv.

Därför är det mycket oroväckande att se hur de styrande partierna i Klippans kommun rycker på axlarna åt de stora negativa förändringar som håller på att genomdrivas. De gömmer sig bakom fraser som bland annat ”vi kan inte stötta enskilda näringsidkare” och ”det är Länsstyrelsen som är ansvariga”.

Det är i och för sig korrekta uttalande men berättigar inte de styrande att agera med den flathet som de hittills visat upp. Tvärt om, borde de istället växla upp, skapa dialogmöten med Länsstyrelse och Landshövding och inte minst, intilliggande kommuner och samarbetsorganisationer. De alltför tafatta försök som gjorts i denna riktning har varit helt resultatlösa och kommer så att förbli om inte Moderater, Socialdemokrater och Centerpartister i vår kommun börjar agera konstruktivt.

Det har sedan valet kunnat skönjas en likgiltighet hos de styrande i Klippan som aldrig tidigare skådats. Vi tycker nu att detta måste få ett slut. Styrande partier i Klippan uppmanas att lyfta blicken från horisonten och med handfast ledarskap agera för våra medborgares bästa. Att inte agera går i helt motsatt riktning.


Fullmäktigegrupp
Kenneth Dådring
Lena Landin
Helena Dådring
Ernie Larsson