Svar från Ledamöter och ersättare i socialnämnden.

Nu har vi fått svar från socialnämnden på ”min mening” insänd av Vår Framtids KF-grupp den 27/10.
Vår Framtid ställde en fråga vid kommunfullmäktige 2021-10-25.
Frågan var Tycker Socialnämndens ordförande att Klippans kommun hanterar våra brukare på
LSS-boenden på ett bra och respektfullt sätt?”

Svaret vid KF var att ”Ja, jag tycker vi hanterar detta bra”

Tyvärr kan inte Vår Framtid acceptera detta svar, så vi skrev en insändare till HD.se där vi påtalade detta.
”Hur kan man tycka att rådande missförhållanden är bra?”

Och nu har vi fått svar på den . . . ”VF angrepp på socialnämndens ordf. faller platt

Vår åsikt om svaret är att socialnämnden gör allt för att flytta fokus från själva frågan till att bli ett personangrepp.

Att det skulle vara ett personangrepp kan inte vara mer än fel. En fråga måste ställas till en ordförande, så något annat alternativ fanns inte. Kan bara beklaga att det tolkades så när det är själva frågan som är viktigast.