Kommunfullmäktige 20-09-28

Ärenden

  • 1. Val av justerare
  • 2. Godkännande av dagordning
  • 3. Revidering av styrdokument för krisberedskap
  • 4. Granskning av informationssäkerhet
  • 5. Avvecklande av gemensam nämnd 4 K Upphandling
  • 6. Återföring av medel, mobila teamet
  • 7. Ändring av avgift för kopiering av allmänna handlingar
  • 8. Fråga avseende ”Struktuellt hemlösa utan socialt behov”