Info. från Carl-Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxat från Facebook 2021-12-08

Några positiva signaler.
1. Tre Pfizer-doser verkar ge gott skydd enligt företaget själv. Mer data kommer inom kort.

2. Är det dessutom så att omikronvarianten skulle visa sig vara lite snällare än Deltan avseende hur många som blir svårt sjuka så är det ännu mer positivt, inte minst om den dominerar ut deltan. Detta vet vi ju inte ännu men det finns vissa rapporter som pekar i den riktningen.

3. Fortsatt är det också relativt låga smittotal i Sverige, vilket syns tydligt på bilden. Där kan man också se det faktum att om man är helt ovaccinerad så är risken högre att man bli smittad än om man är vaccinerad. Jag tycker regeringen har gjort avvägningar som ligger på rätt nivå just nu, d v s att skolorna förblir öppna och att distansarbete kan möjliggöras av arbetsgivare vid behov men att detta inte är en regel. Skulle smittan öka till betydligt högre nivåer är den rätta vägen att använda covidpass till fler saker istället för att stänga ner samhället. Jag läser in att regeringen är inne på samma linje om man studerar vad som sker i steg 2 och 3.

Det viktigaste just nu är att fokusera på att vaccinera med dos 1, 2 och 3.