15 December

Om man alltid har roligt så märker man inte att man har roligt . . . därför måste man också ibland ha tråkigt . . .