1 December

Den högsta formen av intelligens är
sunt förnuft. . .