Svar – ”Öppet brev till Klippans kommuns politiker”

Insändare www.hd.se 220829

Frågor från vårdnadshavare på Ljungbyhedsskolan:

• Tycker ni det är rätt att grundskolan har så knappa resurser att barnen inte har tillgång till en egen lärobok i svenska, engelska, språk, NO och SO?

• Är ni beredda att åtgärda detta genom att tillföra mer ekonomiska medel till grundskolan så att alla elever kan få egna läroböcker?

Svar från Vår Framtid:

Precis som i äldrevården/hemtjänsten måste individens behov vara i fokus och nödvändiga resurser finnas på plats för att verksamheten ska fungera. I skolan är det självklart att det ska finna material till alla elever.

Men i den digitala värld som vi alla idag lever i och som våra barn och unga dessutom skolas in i, är det dock inget ”måste-behov” att alla elever har en egen fysisk bok. Däremot ska det finnas böcker till de som så önskar om det är så att några föredrar riktiga böcker framför digitala motsvarigheter. Barn och ungas behov ska tillgodoses.

Helena Dådring, Vår Framtid