Vi känner alla en stolthet över vår kommun – Klippans kommun!

Under decennier har vi medborgare bidragit till det Klippan vi ser idag. Kanske inte i alla delar perfekt och fortfarande med väldigt många utmaningar framför oss. Men ändå en fantastiskt fin bygd att låta våra barn växa upp i, men också att bo och verka i.

De senaste årtiondena har ägnats stor kraft att bringa ordning och reda i vårt samhälle. Skola , vård och omsorg har satts i fokus i syfte att säkra den välfärd som vi är vana vid. I tider av förändring med ständigt nya förutsättningar har detta kantats av stora utmaningar. Ibland så stora att resultatet inte helt gått i linje med allas förväntningar. Men i alla tagna beslut har det funnits en ambition att säkra en bättre situation och en bättre vardag för kommunens invånare.

Med en värld i ständig förändring, blir det också allt mer viktigt att blicka framåt, för att på så sätt anpassa vår verksamhet och våra möjligheter till att påverka vår situation. Att en kommun idag agerar som man gjorde för 15 år sedan, dvs med en mer förvaltande inställning, innebär på sikt en stagnation. Framför allt av den anledningen, är utformningen av en vision och arbetet med densamma, kritiskt. Likaså måste det till en vision kopplas en långsiktighet där mål 10-20 år framåt är tydliggjorda.

Vi i VÅR FRAMTID – KLIPPAN  vill efter breda diskussioner med våra medborgare med detta dokument framföra vår syn på vår fantastiska kommun. Vi vill visa vad våra intentioner är och hur vi tillsammans vill forma vårt samhälle. Vi har otroliga möjligheter som inte andra kommuner har. Dessa vill vi förstärka i syfte att Klippans kommun i alla delar ska bli än mer attraktivt. Såväl för våra egna och andra medborgare, men också för företagande. Vi vill i alla sammanhang lyfta fram detta så att vi får den genomslagskraft som behövs för att vi ska få en positivare inflyttning, mer resurser och ökade möjligheter för att därigenom kunna nå våra långsiktiga mål.

Med DIN OCH MIN RÖST PÅ VÅR FRAMTID
kan vi tillsammans bygga det samhälle vi vill ha!!!