Digital skyltning

Att kommunicera och få fram budskap tycks ständigt vara en utmaning. Allt fler kanaler finns för att på olika sätt ge medborgarna information om vad som händer i vår kommun. Samtidigt brottas trots detta bland annat vårt breda föreningsliv med att få fram sitt budskap om sina evenemang.

Som ett led i att ytterligare tydliggöra och synliggöra föreningslivets, kommunens och kanske också näringslivets förehavanden och evenemang, yrkar därför Vår Framtid – Klippan på:

Vår Framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

  1. att det tas fram ett förslag på hur en sammanlänkad digital skyltning skulle kunna möjliggöras
  2. att denna skyltningen skulle omfatta Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby
  3. att det i förslaget också ingår hur en eventuell extern finansiering skulle kunna möjliggöras