Gång/cykelväg Östra Ljungby – Klippan – Ljungbyhed – Söderåsen/Skäralid

Klippans kommun är till ytan förhållandevis stor. Inom kommunen finns det många mindre orter och byar som teoretiskt har cykelavstånd sig emellan. Vår kommun innefattas också av flertalet minnesmärken och en långsträckt och fantastisk natur. En natur som dessvärre endast i mycket ringa portion kan nås via cykelvägar.

Det finns ett allt större intresse för att färdas med cykel. Inte bara i stadsmiljö utan även på landsbygden. Ett intresse som idag Klippans kommun tyvärr långt ifrån kan tillmötesgå på ett bra sätt. Att knyta samman de tre största orterna inom kommunen med kommunens otvetydigt största turistattraktion Söderåsen/Skäralid, skulle vara en bra början på att förbättra nämnd situation.

Vår Framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1.       att det som ett första steg omedelbart tas fram en plan för hur och när en sammanlänkad gång/cykelväg mellan Östra Ljungby – Klippan – Ljungbyhed – Söderåsen/Skäralid, ska kunna genomföras.