Hastighetsbegränsning inom Kommunens tätbebyggda områden

Vår Framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

  1. att inom kommuns tätbebyggda områden är hastighetsbegränsningen 30 km, 
    40 km och 60 km.