Bertil Larsson

Lite om mig själv:
Född och uppvuxen i Värmland. Sedan 1963 boende i Ljungbyhed.

Meteorolog i Flygvapnet 1966 – 1998. Först blev det 3 år på F10 i Ängelholm och sedan resten på F5 i Ljungbyhed; först på väderavdelningen och sedan på Väderskolan. Där förestod jag en avdelning för Försök och Prov. I samband med det utvecklade jag en modell för buller- och ljudutbredning, som användes vid skjutplatser och som också kan användas i vindkraftssammanhang. Rådande vädersituation har där mycket större betydelse än den modell som tillståndsgivande myndigheter använder idag.

Under flera år på 80-talet stod jag till Lunds Universitets förfogande för att utveckla en flyttfågelmodell för att undvika kollisioner mellan fåglar och flygplan.
Jag har deltagit i 13 polarexpeditioner och varit på Nordpolen 4 gånger. I samband med dessa har jag träffat forskare från många länder och med olika professioner. Som ett resultat av detta och egen utbildning har jag en helt annan uppfattning i växthusfrågan än den som i Sverige är ”politiskt korrekt”.

Hedersdoktor vid Lunds Universitet 2004.

Har tidigare inte varit politiskt engagerad, men när VÅR FRAMTID – Klippan med sitt koncept att inte styras av direktiv från rikspolitiken och att sunt förnuft skulle vara riktmärke, ja då var det dags att trots 75 års ålder gå in i den politiska debatten!

Engagemanget i Ljungbyheds Militärhistoriska Museum har fått mig att inse att Klippan har många kulturskatter, som måste bevaras och exponeras bättre för turister. Jag tycker också att det bör utredas om inte flygplatsen i kommunen skulle kunna användas för detta ändamål. Då behöver framtida turister också någonstans att bo. Utan hotell försvåras utvecklingen av Klippan som turistkommun.

Väg 108 behöver byggas om/ut till åtminstone en 1+2 väg. Detta skulle förbättra exponeringen av kommunens sydöstra del samt förbättra vår kommunikation söderut (och samtidigt avlasta E6:an).

Vår vackra natur, och av länsstyrelsen proklamerade tysta områden, skall inte förfulas av vindkraftverk med tillhörande bullerstörningar. ”Tystnaden” kommer snart att vara en bristvara och blir då en tillgång för att öka turismen i vår kommun.