Kommunfullmäktige genomfört 18 dec -18

Vid kommunfullmäktige 2018-12-18 lämnade Vår Framtid – Klippan in 4 motioner.
Handikappkonsulent
Kritiken är svidande i hela vårt avlånga land mot att lagen för personer med funktionsnedsättningar inte efterlevs. Lagen om stöd och service för personer med vissa funktionshinder är en viktig lag. Att man i hela landet har svårt att efterleva den är ingen ursäkt för Klippans kommun att följa samma väg. För oss i Vår Framtid – Klippan är det självklart att kommunen följer de lagar och förordningar som finns. Det är likaså oacceptabelt att det är ekonomin som styr och inte våra medborgares behov.

Parkeringssituation vid Torggatan /Brandstation
Parkeringsmöjligheter är många gånger någonting som inte har hög prioritet. Men när det går så pass långt att parkerade fordon påverkar och försvårar bland annat brandkårens eventuella utryckningar höjs prioriteringen.
Vår Framtid – Klippan anser att detta är ett problem av stor vikt som måste åtgärdas.

Valfrihet att handla mat digitalt eller i affär
Bara för att man är i behov av kommunens hjälpande händer betyder det inte att man avsäger sig sina åsikter eller att man ska fråntas sin valfrihet.
För Vår framtid – Klippan innebär kommunens hjälpande händer att man får hjälp så att man kan fortsätta ett värdigt och innehållsrikt liv. I detta ingår absolut att man själv ska kunna påverka till exempel kylskåpets innehåll och varifrån innehållet kommer.

Äldreomsorg vid 85 år
Efter att ha levt ett långt liv kan det kännas tryggt att veta att den dag jag inte klarar av ett eget boende är jag välkommen till ett äldreboende i kommunen. 
Vår Framtid – Klippan vill att kommunens äldre ska känna trygghet, säkerhet samt ha möjlighet till ett värdigt liv på ålderns höst. Processer med utredningar och överklaganden till länsrätten är tidskrävande och skapar stor oro för både den äldre och dess anhöriga. Av den anledningen anser VF att kommunens medborgare över 85 år ska garanteras plats på ett trygghetboende, senior- eller äldreboende utan särskild prövning.
    .

Nästa kommunfullmäktige är den 28 januari 2019

Då kommunfullmäktigemötena är öppna för allmänheten hade det varit trevlig om just DU besökte dessa. Kontakta oss gärna så berättar vi mer eller haffa oss på mötet 🙂
Dessa möten sänds även vi webb-tv. Mer info hittar du på kommunens hemsida.

Lyssna – Kommunfullmäktige 2018-12-18