ALLA ska ha möjlighet att vistas i kommunen

VÅR FRAMTID – Klippan vill binda på ett naturligt sätt ihop Klippans Station med övriga Klippan.

Hela kommunen måste utvecklas så att oavsett funktionsnedsättning eller ej ska det vara möjligt att ta sig mellan olika platser i kommunen och besöka kommunens anläggningar.

Med ett HANDIKAPPOMBUD som bland annat är delaktig i kommunens detaljplanering, ombyggnader och trafiksituation kan detta bli verklighet.
Alla ska ha möjlighet att vistas i hela vår fantastiska kommun.

Helena Dådring // VÅR FRAMTID – Klippan