Äventyrar vi demokratin???

På senaste Fullmäktigemötet var Vår Framtid tvingade till att återremittera ett ärende gällande ett eventuellt inköp av en fastighet för 4,5 MSEK. Det skulle kunna vara så att detta faktiskt är ett bra förvärv. Men dessvärre har vi inte fått möjlighet att göra det bedömandet.

De styrande i vår kommun har sett till att vi som parti inte har någon stol i kommunstyrelsen. På olika plan har vi lång tid kunnat se att ”oheliga” allianser bildats med ett enda syfte . . . att själva få makt genom att kategoriskt agera för att undanhålla vissa andra partier inflytande. Någonstans kallar vi det här för demokrati och är helt i enlighet med vår grundlag. Icke desto mindre känns det som det vore på sin plats att vi politiker börjar fundera på om detta är helt rätt. Speciellt med tanke på att stora flertalet och dessutom en allt växande skara av våra medborgare tycker annorlunda.

Vår Framtid har påtalat faran med att undanhålla partier från insikt i ärenden som landar på fullmäktiges bord. Det är en fara för demokratin och i slutändan kan det bli våra medborgare som blir drabbade. Kanske det är precis så det blivit i detta fall?!?

Alla andra partier hade tidigare fått eller sett underlaget som de grundade sina ställningstagande i frågan på. I fullmäktiges handlingar fanns endast förslaget på avtal redovisat. Ingen ekonomisk redovisning, inga miljökonsekvenser och inga alternativa lösningar. Vår fråga: Hur många skulle vilja ta ett beslut om andras pengar gällande 4,5 miljoner kronor utan sådant underlag. Hur många skulle vara bekväma med att rösta igenom detta förslag för att någon annan säger att ”jo men det blir säkert bra”. ”Jag vädjar nu om att ni röstar som oss”. Förmodligen bara någon som skulle skattas som oansvarig.

Tråkigt att etablerade politiker från de styrande leden nu dessutom påstår att det är Vår Framtids fel om detta köp inte blir en realitet. Rätt borde såklart att vända sig inåt och fundera på sin egen roll. Om underlaget för beslut hade funnits med i handlingarna som sig bör, hade vi kanske fattat ett annorlunda beslut.

Kenneth Dådring, Gruppledare

.