Besviken på Klippans politik osynliggörande . . .

Vem är vinnare? I mina ögon finns bara förlorare där största förlorarna är invånarna.

Läste i hd.se att VÅR FRAMTID – KLIPPANs (VF) röster inte kommer att räknas på valnatten. Ett beslut taget av kanslichefen som följt valnämndens ordf. ”råd”. Ett beslut (om jag är rätt informerad) som tagits utan delaktighet av övriga i nämnden.

Förlorare!!!
1. Väljarna som inte får ett tydligt valresultat
2. Medborgarna som inte vet vem som kommer att ha majoritet i kommunen
3. Partierna som omöjligt kan börja diskutera kommunens styre
Varför motarbetas ett nytt lokalt parti?
VF kommer kunna se sina röster i potten för övriga, så vi kommer veta ungefär hur valet gått. Många har sagt att valet 2018 är valet där smutskastning går före politik. VF har dock försökt att bara leverera vårt budskap. Klippanpolitiken har försvårat vårt arbete genom att inte tillåta oss att affischera på kommunens mark, inte tillåtit oss att delta på debatterna och nu har man indirekt beslutat att vårt valresultat inte ska räknas på valnatten.

Politikernas argument: Vi har beslutat även denna gång är det endast KF-partier får delta i debatterna. Hur skulle det se ut om alla drygt 70 partier skulle bjudas in?”
Svaret är enkelt: Bjud in de som har ett valprogram och vallista i kommunen. Då hade 8 partier blivit 9. Inte så svårt att ändra den planeringen eller…
Nåjo, det är ett taget beslut som vi respekterar. Beslutet visar dock tydlig på hur flexibla partierna är och hur förändringsbenägna de är till gamla beslut. Personligen tycker jag att just detta är en av de STORA ANLEDNINGARNA till att VÅR FRAMTID – KLIPPAN BEHÖVS.

Några spekulationer:
Det är redan bestämt att Moderaterna och Socialdemokraterna går ihop för att utestänga andra parti?!?
Valresultatet spelar då ingen roll utan tillsammans kommer de att ha majoritet. Det betyder att en röst på S eller M är en röst på det andra partiet.
Tragiskt!!! Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Att genom märkliga konstellationer utestänga demokratiskt valda partier är allt annat än att värna Sveriges demokrati.

Är VÅR FRAMTID – KLIPPAN ett hot. . .
Utestängda eller ej så –tror vi på FLERA MANDAT i kommunfullmäktige.

Helena Dådring // VÅR FRAMTID – KLIPPAN