Demokrati – sett från vems ögon???

Nyss: En mandatperiod där blått och rött i Klippan haft många delade meningar och djupa ideologiska olikheter.
Nu: Hand i hand i ”sann DEMOKRATISK anda” ska man tillsammans styra kommunen de kommande 4 åren!

Men vems DEMOKRATI är det som värnas? Och från vems ögon sett råder det DEMOKRATI när en röst på Moderaterna blir en röst på Socialdemokraterna och tvärt om? För bara en liten stund sedan var det otänkbart att Socialdemokrater och Moderater skulle samregera. Och anledningen var och är såklart den stora skillnaden i partiernas ideologier. Men tack vara ett valresultat, där medborgarna i sann DEMOKRATISK anda röstade på ett annat sätt än vad som var fördelaktigt för vissa politiker, tvingades man att tänka om. Folket hade sagt sitt, men det passade tydligen inte riktigt in i maktens korridorer.
Diskussioner inleddes för att kringgå vad folket faktiskt beslutat och resultatet har nu kommit . . . och politiker beslutar i en helt annan riktning än vad folket beslutat.

Ett mer sunt alternativt hade såklart varit att respektera medborgarnas åsikter. Men vi väljer bevisligen att ingå i oheliga allianser för att i den ”sanna DEMOKRATINS anda” hålla vissa andra partier borta från inflytande.

Jag tror på dialogen och mötet människor emellan. Jag tror också på det sunda förnuftet där du och jag med våra samlade erfarenheter av livet kan diskutera oss fram till bra lösningar. Med det sagt tror jag också på att människor med socialistiska värderingar kan föra bra dialoger med dem som har borgerliga värderingar. Men . . . med kopplingar till en riksorganisation, som nästa alla partier har, blir det besvärligt på det lokala planet. Privatägt framför statligt ägande, bidrag framför arbetsplikt, skattehöjningar istället för skattesänkningar, eget ansvar framför det kollektiva tänkandet . . . Detta är frågor som Socialdemokrater och Moderater har helt olika syn på. Frågor som i första hand hanteras på riksplanet men som direkt eller indirekt får påverkan på det lokala planet i väldigt många av de beslut som måste fattas.

Den konstellation som nu bildats och ska styra Klippans kommun med M, S och C vid spakarna påstår sig vara ansvarstagande. Hur detta går ihop med att respektera medborgarnas röster får någon annan förklara. Jag vet att detta är vad vi officiellt kallar för demokrati. Men är det inte dags att börja ifrågasätta det här eller åtminstone . . . att vi politiker börjar lyssna på våra medborgare lite mer?!!!!

VÅR FRAMTID – Klippan står för det sunda förnuftets ideologi. Våra medlemmar röstar på olika partier i riksdagsvalet. Men på det lokala planet är vi varken bundna till några ideologier eller vinande piskor. Vi tror på att vi i den sunda och utökande dialogen med våra medborgare kommer att hitta de bästa lösningarna för vår kommun. Vi kan i alla sammanhang fokusera på våra medborgares bästa.

Kenneth Dådring // Gruppledare