En liten valguide till Klippanpolitiken

saxat från hd.se/klippan
av Hanna Pilhage Rahlén


Helena Dådring, Vår framtid Klippan

Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?

• Skapa förutsättningar så att barn och unga lyckas med sin skolgång.
• Att alla äldre har valmöjlighet till ett boende med en en servicenivå som man själv önskar. Ingen ska behöva flytta från kommunen på grund av att man blir gammal.
• Hela vår kommun ska tillgänglighetsanpassas. Då det enligt SCB är ca 32,5 procent av befolkningen som har någon form av funktionsnedsättning borde det vara självklart med en handikappkonsulent i kommun.
• Utbyggd av infrastruktur, så väl fysisk som digital, för att förbättra vår position som boendekommun.
• Bättre ta tillvara våra lokala och unika förutsättningar med speciell inriktning mot våra vatten, Kommunens landsbygdsområdena och flygplatsområdet i Ljungbyhed.

Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Vi vill satsa 100 miljoner kronor extra på skolan med inriktning mot de yngre barnen under en 6 års period. Samtidigt görs en extra satsning på 50 miljoner kronor under motsvarande period på våra äldre med inriktning mot boende- och servicefrågor.
Dessa satsningar finansieras genom att avyttra 49 procent av vårt kommunala bostadsbolag.