Förebyggande arbete är en vinst för alla

När ett människoliv havererar är det oftast beroende på missbruk eller psykisk ohälsa eller bägge dela. Det är förknippat med ett oerhört lidande för individen och dess anhöriga. Det leder till höga kostnader för Klippans kommun.

Vi VÅR FRAMTID – Klippan tror på ett förebyggande arbete som börjar redan i förskolan, går via grundskola och gymnasium och upp i vuxen ålder. Utbildning i skolan och öppen verksamhet i socialförvaltningen. Det ska vara lätt att få hjälp i Klippans kommun. Minskat lidande ger minskade kostnader. Vad tror du?

Thomas Thorné // VÅR FRAMTID – Klippan