Föreningen Vår Framtid

VÅR FRAMTID är en förening som verkar för Klippans kommuns invånare. Vi vill lyssna in och möta invånarna i hela kommunen.Genom föreningen kan vi sedan lobba för förändringar utifrån ett lokalperspektiv och oberoende av partitillhörighet.

VÅR FRAMTID ska arbeta lösningsorienterat och anser att den kommunala politiken bör vara mindre kontraproduktiv och inte ”fastna” i den traditionella höger- eller vänsterskalan på riksnivå. Vi anser att kommunfrågorna är unika för vår kommun och ska lösas utifrån Klippans möjligheter och förutsättningar.

VÅR FRAMTID vill att Klippans kommun ska vara trygg, attraktiv, och bra att bo i. Detta oavsett om man röstar Rött, Blått eller Grönt. Alla kommunens medborgare har rätt att komma till tals. Detta oavsett vilken del av kommunen man bor i eller om man är ung, medelålder eller gammal. Det är kommunens medborgare som skapar kommunen.

VÅR FRAMTID vill att alla invånare ska ha samma rättigheter och möjligheter, men också skyldigheter som bidrar, efter förmåga, till vårt gemensamma bästa. Kommunen ska fortsätta arbeta mot att erbjuda oss invånare bra, kvalitativ service. Och Klippans vision som är antagen av kommunfullmäktige ska gälla alla: ”Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva och verka. Här bor och mår vi bra!

Det är kommunens invånare värda!