Fråga till KF 190527

Bemötande och befogenhet att avveckla Forum Ljungbyhed