God fortsättning på 2020

Varje stad är beroende av sitt land och varje land är beroende av sina städer. Självklart kanske många tycker, men i praktiken och politiken är det nog inte riktigt så. . .
I takt med att många väljer att flytta till de stora städerna växer irritationen i de mindre orterna och på landsbygden. Normen sätts efter de som lever i storstäder och vi övriga hamnar på ”undantaget”. Centraliseringen ökar och hotet mot de mindre städerna och landsbygden stärks. Främst märks det genom att servicen, skolor, postkontor och butiker tvingas lägga ner eller avvecklas.

För att städerna ska vara attraktiva krävs att beslutsfattarna satsar på service även på de mindre orter och landsbygden. Framgångsfaktorer är nytänkande och samarbete. Alla vill inte bo i storstäderna och alla vill inte bo på landsbygden. För en levande stad och en levande landsbygd måste vi se att vi alla är en del av Sverige. Utan landsbygd överlever inte staden och utan staden överlever inte landsbygden. Staden kan inte vara ”kaxig” gentemot landsbygden för just det straffar sig på lång sikt.

Är man stark MÅSTE man vara SNÄLL!!!

Det vi har i Klippan ska vi vara stolta över. Vi har ett fantastiskt gymnasium, vi har otroligt många duktiga småföretagare, vi har engagerade medborgare, vi har en fantastisk natur och mycket, mycket mer. 
Nu är det ett nytt år och ett nytt decennium där vi alla har möjligheter att sätta Klippan på kartan och göra någonting riktigt bra – Politiken måste ”våga”, vara modiga och ta beslut som gynnar vår kommun utan att vi jämför oss med den norm som är utifrån en större stad.

Nu kör vi och tillsammans kan vi skapa det Klippan vi vill.