Välkommen!

Välkommen som medlem i föreningen
Vår framtid.

Varken rött, blått eller grönt! Vi värnar medborgarnas intressen genom att inte blanda in ideologier – Bara sunt förnuft!

Medlemsavg: 100:- / kalenderår