Info från Carl-Johan Sonesson, Region Skånes ordf.

Saxat från Facebook 2021-10-17

På lördagen höll Skånes vårdcentraler öppet hus för vaccinering mot covid-19. Under de sju timmar drop-in-mottagningarna hade öppet valde fler än 10 000 personer att vaccinera sig.

Den preliminära sammanräkningen av antalet utförda vaccinationer under lördagen pekade på söndagsförmiddagen mot ett mycket gott resultat för de skånska vårdcentralerna. Trots att statistik från ett 20-tal vårdcentraler ännu inte inkommit noterades över 10 000 genomförda vaccinationer. En siffra som kommer justeras uppåt kommande dagar då den eftersläpande statistiken kan läggas till det preliminära resultatet.
– Det är oerhört glädjande att så många tog chansen att vaccinera sig. Varje stick räknas, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare i Region Skåne.

På flera vårdcentraler var tillströmningen av människor så pass stor att extrapersonal behövdes för att väntetiden inte skulle bli för lång. Redan från start var det tydligt att erbjudandet om att vaccinera sig på en lördag på någon av Skånes vårdcentraler lockade många.
– Ett stort tack till alla medarbetarna på de skånska vårdcentralerna som ställt upp denna lördag och idag, såväl som under hela pandemin, gjort ett fantastiskt arbete, säger Sofia Ljung, förvaltningschef i Primärvården Skåne.

Det behövdes ingen bokning – det var bara att komma till någon av Skånes alla vårdcentraler som höll öppet mellan 9 och 16 på lördagen. Tanken var att göra det enkelt vaccinera sig och på så sätt locka dem som ännu inte vaccinerat sig till att få det gjort.
– Det är otroligt bra att vårdcentralerna går samman på detta sätt för att öka vaccinationstäckningen. i Skåne. Genom ökad tillgänglighet har vi nu fått en ordentlig skjuts framåt i vaccinationsarbetet, säger Sofia Ljung, förvaltningschef i Primärvården Skåne.

Under drop-in vaccineringen kunde man få en första dos vaccin, men också en andra om man redan hade fått en första för mer än fyra veckor sedan.
För den som inte hade möjlighet att vaccinera sig under lördagen är det inte för sent. Det går även i fortsättningen bra att boka tid på sin vårdcentral via 1177.se eller genom ringa sin vårdcentral.
Besök Covid-19-informationscentret för mer hjälp och information om vaccin.Få information om vaccin