Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsen ordförande

Saxat från FB 2020-10-09

Carl Johan Sonesson

Fredag 9 oktober klockan 18:05. Skånes kamp mot Coronan. Etapp 3.

Först vill jag slå fast, och understryka, att situationen i skånsk sjukvård avseende covid-19 är under mycket stor kontroll. R-talet är en bit under 1.0, ja faktiskt 0,94, och talet har sjunkit undan för undan de senaste tre dagarna. Förra fredagen rapporterade jag + 438 fall på en vecka. Nu under senaste veckan har det rapporterats in 377 nya fall. Med andra ord något lägre ökningstakt nu än förra fredagen men högre jämfört med för två veckor sedan, om man har brytpunkt fredagar som jag har. Många regioner i Sverige har ett betydligt högre smittoläge än Skåne. Jag bilägger en tabell där ni själva kan se både R-tal för Sverige i stort, Skåne, Stockholm, Västra Götaland, Danmark, Norge och Finland. På så vis kan ni själva dra era slutsatser. Fortfarande avlider väldigt få personer. Under senaste veckan är det en patient. Även väldigt få behöver intensivvård. Precis som förra veckan är det totalt 2 personer i Skåne som just nu har intensivvård. Hur detta utvecklar sig längre fram vet vi inte men så är situationen just nu. De senaste dagarna har alltså också ökningstakten avtagit något och läget känns, enligt mitt förmenande, stabilt. Jag skriver dessa uppdateringar av en enda anledning och det är för att alla ni läsare ska få en så saklig information som möjligt kring hur det ser ut just för Skåne. Jag vill varken försköna eller förvanska.

Det hade nog varit av godo om regering och riksdag vissa år fick ha sitt säte i andra städer utanför Stockholm, runtom i Sverige. Sverige är så mycket mer än huvudstaden. Vi har nog alla upplevt någon gång att när metrologerna på tv ska presentera vädret och vädret innehåller sol och värmebölja i Stockholm så rapporteras det ibland som att ”Nu får Sverige sol ☀️ och värme”, detta trots att Sverige är 160 mil från norr till söder och trots att vädret kan innebära minusgrader i norr, regn i Göteborg, sol i Stockholm och blåst i södra Sverige.

Att Sverige är ett avlångt land borde ha spelat in igår när regeringen beslutade att publiktaket ska ligga kvar på max 50 personer för olika kultur- och idrottsarrangemang. Detta är ett ogenomtänkt beslut för kultur- och idrottsSverige som fullständigt håller på att kollapsa ekonomiskt. Jag begriper inte varför inte regeringen kan säga ja till publik i regioner där smittan är låg och nej till publik där smittan är hög. Varför ska allting utgå från hur saker och ting ser ut i huvudstaden?

Slutligen konstaterar jag att Danmark avråder danskar från att nöjesresa till åtta av Sveriges 21 regioner. Det är de åtta regioner i Sverige med störst andel smittade per capita. Skåne ingår inte i denna grupp. Danmark har ställt upp objektiva kriterier för vilka länder och regioner dess medborgare kan åka till utifrån hur hög/låg smittan är. Nu är det ju faktiskt så att just nu vore det lämpligare om Sverige avrådde svenskarna från att nöjesresa till Köpenhamn för faktum är att smittan är högre i Köpenhamn jämfört med många delar av Sverige. Det var också därför jag uppmanade skåningarna för några veckor sedan att undvika att åka på nöjesturer till Danmark. Att danskarna uppmanar sina medborgare från att åka till åtta av Sveriges 21 regioner ska vi närmast vara tacksamma för eftersom landet, som sagt, har rätt mycket allvarligare läge än oss. Men frågan är varför Sverige inte avråder svenskar att åka till länder eller regioner med höga smittotal? Om vi nu inte kan tillåta publik i regioner med låg smitta så är det konstigt att vi tillåter svenskar att nöjesresa till ställen med mycket hög smitta. Vem kan förklara den logiken? Där är mycket man kan undra över. Varför lät vi det vara besöksförbud på äldreboendena under sommarmånaderna när smittan då var låg och man kunde träffas mer ute? Sen väljer vi att lätta på besöksförbudet när hösten/vintern kommer och man i högre utsträckning måste ses inomhus.

Nu ska vi ta lite fredagskväll och jag tycker vi ska glädjas åt att vi än så länge i Skåne har situationen under god kontroll.
Ta hand om er alla! ❤️

Aktuella siffror Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 6420 (+377 på en vecka) Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: Totalt 14 (+4 jämfört med en vecka sedan)varav 2 i intensivvård (+-0 jämfört med för en vecka sedan)�Antal covid-positiva som avlidit: 281 (+1)

Bilden kan innehålla: text där det står ”7-dagars snitt per 7 Okt Nya dagliga fall per 100 000 R Estimat Sverige Skane Sthlm Västra Götaland Danmark Norge Finland 5,5 3,8 8,0 4,1 6,7 2,6 2,7 1,1 0,9 1,1 1,2 0,8 1,3 1,4”