Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsen ordförande

Saxat från FB 20-12-04

Låt oss nu kämpa tillsammans sida vid sida ytterligare en tid fram till vaccinet börja komma ut! Jag bilägger också en fördjupningsbild på antalet utskrivna från sjukhus. Några av er har efterfrågat en sådan.

När det gäller morgonens ”nyhet” att alla anställda i Region Skåne ska få en bonus på 3000 kronor har det inkommit en del frågor. Bland annat har det ställts frågor kring om de som arbetar deltid, vikarie och timanställda ska få ta del av den. Svaret är i princip ja. Det kommer dock att finnas en nedre gräns och vissa regler, d v s man måste ha arbetat ett visst antal timmar för att få del av bonusen. Exakta detaljer kommer att vara klara nästa vecka. Just nu pågår det ett arbete att ta fram detaljerna till regionstyrelsens sammanträde som jag leder på torsdag nästa vecka. Min ambition är dock att vi hellre ska vara generösa än tvärtom för detta året har varit ett mycket annorlunda och svårt år för väldigt många.

Jag vill också tydliggöra att bonusen också kommer att gå till alla anställda i Region Skånes olika bolag. Det är t ex Malmö Opera, Skånes Dansteater, hela folktandvården som ju ligger i ett bolag. Mer exakt information kommer nästa vecka.

Nu är jag själv rätt trött. Det har varit många långa dagar under en längre tid så jag ska försöka samla lite kraft i helgen med mina två fina barn.

Jag önskar er alla en fin helg! ❤️

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 32274(+6353 en vecka) Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: Totalt 221 (+9 jämfört med en vecka sedan)varav 29 i intensivvård (+3 jämfört med för en vecka sedan)�Antal covid-positiva som avlidit: 450* (+75)* källa: FHM