Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxat från Facebook 2021-06-04

Fredag 4 juni klockan 13:40. Skånens kamp mot Coronan. Slutstriden.

Idag är det ännu bättre siffror än förra fredagen. Nu faller alla kurvor snabbt och brant. Nu är det färre än 50 inlagda på sjukhus för covid-19 och betydligt färre nya fall varje dag. Det är uppenbart att smittan nu snabbt trycks bort. Vad vi ser är ”slutstriden”. I varje fall för nu och en tid framöver.

Vaccineringen rullar på. Snart har 50 procent av alla skåningar över 18 år fått första dosen. Idag klockan 15:30 kan alla som är 45 år eller äldre börja boka vaccin.

En ny översiktlig sida har skapats där man kan se var det finns lediga tider och var det är fullt. https://www.skane.se/…/lediga-tider-for-vaccination…/

Inom kort kommer det öppnas upp för ännu yngre åldersgrupper.
Allt går åt rätt håll nu. R-talet är lågt, runt 0,60.

Min självpåtagna roll att förmedla er statistik och rapporter från denna pandemi blir mindre betydelsefull för varje vecka. Och det glädjer mig på ett vis då det är ett tecken på att vi klarat oss igenom det mesta nu. Jag kommer att fortsätta skriva någon vecka till men sen ser jag inte det längre som nödvändigt. Jag har skrivit rapporter sedan slutet av februari 2020. Under lång tid varje dag men sen gick jag över till fredagsrapporter som ett minimum men det stannade inte bara vid en fredagsrapport utan oftast blev det ytterligare några gånger varje vecka.
Jag har tyckt kontakten med er varit väldigt bra för mitt uppdrag. Men också att jag som ”högste politikern” i Region Skåne har ett stort ansvar i en kris och då har jag aldrig velat ducka utan istället ha en rak och öppen dialog.
Många gånger har jag kunnat ta med mig er eventuella kritik eller era frågor och kunnat ändra vissa saker. Det har också gett mig oerhört mycket ny energi när ni skrivit uppmuntrande saker.
Uppdateringarna har också rönt stort intresse från olika håll i landet och faktiskt från människor i länder långt härifrån. Det har inneburit att det innehåll som ni och jag har skrivit i dessa uppdateringar har varit en del i en större påverkan. Makthavare i olika roller i Stockholm har läst vad vi skrivit och tyckt i dessa inlägg och tusentals kommentarer. Media har läst och refererat en del. Det som har varit bra och det som har varit dåligt har synliggjorts. Företag som tidigt coronasäkrade arbetsplatser har emellanåt lyfts fram som positiva exempel så att andra har kunnat få tips och följa efter.

Krisen och kampen har varit lång och den har tagit på allas våra krafter på olika vis. Inte minst mina egna krafter har påverkats. Men de som slitit väldigt mycket är all fantastik vårdpersonal, personal inom skola och barn- och äldreomsorg. Dessa grupper har fått stå ut med väldigt mycket. Jag hoppas nu att vårdpersonalen kommer att kunna ta ut ordentlig sommarledighet.

Jag hoppas också att vi slipper en fjärde våg i höst och att vårt samhälle och liv kan normaliseras mer och mer. Med dessa ord önskar jag er alla en fin helg!

Aktuella siffror
Antal nya fall per dag, tvåveckorsincidens: 180/dag (-111)
Antal Vaccinationer: 690 480 (+64 471)
Antal Covid-19 på sjukhus 44 (-48) varav på IVA: 18 (+2)
Totalt antal avlidna i samband med Covid-19 på sjukhus i Region Skåne: 926** (+-0)

Besök Covid-19-informationscentret för mer hjälp och information om vaccin.Få information om vaccin