Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande

Saxat från FB 2020-12-18

Fredag 18 december klockan 18:30. Skånes kamp mot Coronan. Etapp 4.

Situationen är mycket ansträngd på de skånska sjukhusen. R-talet är precis under 1.2 och antalet inlagda en bra bit över 400 patienter varav 40 uppbär intensivvård. Det är mycket. Belastningen är svår och stor. Gå inte ut i onödan bland människor. Vården behöver nu se en minskning av trycket.

Låt mig först säga att de nya åtgärderna som regeringen idag presenterade i grunden är bra. Men tyvärr kommer många av åtgärderna inte att hjälpa särskilt mycket här och nu. Att gymnasiet ska fortsatt ha distansundervisning fram till 24/1 hjälper inte nu utan hjälper i januari och att köpcentrum ska ha mindre trängsel hjälper inte så länge det inte finns en lagstiftning som reglerar hur många som får vistas i ett köpcentra. Möjligen kan munskyddet i kollektivtrafiken ha viss effekt men det skulle haft mer effekt om rekommendationen kom när skolorna var öppna och det var fler som åkte kollektivtrafik. Jag tror snarare att munskydd just nu skulle ha mer effekt i just köpcentra och mataffärer för där är fortfarande fullt med folk. Men på dessa ställen rekommenderas inte munskydd.

Jag måste också kommentera lite kring pressträffen som avhölls för någon timme sedan. Statsministern får nämligen frågan om alla dessa nya åtgärder inte är att betrakta som ett erkännande att den svenska strategin misslyckats. Jag hoppades på ett ödmjukt svar såsom ”vi har gjort för lite” eller ”vi borde ha agerat hårdare och mycket tidigare”.
Men nej, istället blev svaret: ”Vi har hela tiden sagt att rätt åtgärder ska sättas in på rätt tidpunkt och rätt tidpunkt är nu”.
Jag blir bedrövad av att höra sådana svar. Det är väl alldeles uppenbart att Sveriges strategi har varit felaktig. Ja, Sverige har till och med saknat till stora delar en strategi. Möjligen har det funnits en mediastrategi men knappast någon Corona-bekämpningsstrategi. Att svara att ”rätt åtgärd ska sättas in på rätt tidpunkt” är det korrekta svaret när man teoretiserar om hur man ska göra när en kris kommer. Men faktum är att under denna kris har det inte satts in rätt åtgärder på rätt tidpunkter särskilt många gånger.
Ibland har rätt åtgärd satts in men på fel tidpunkt, någon gång har kanske rätt åtgärd satts in på rätt tidpunkt men faktum är att oftast har FEL ÅTGÄRD SATTS IN PÅ FEL TIDPUNKT. Så illa har det faktiskt varit.
Fortfarande finns ingen pandemilag förrän mars. Den håller på att tas fram. Den hade vi behövt nu. Alltså rätt åtgärd men på fel tidpunkt. Nu sätts en rekommendation in för munskydd i kollektivtrafiken. Johan Karlsson som är generaldirektör för Folkhälsomyndigheten får frågan varför myndigheten nu helt plötsligt tycker att munskydd är bra. ”Ni var ju tidigare emot munskydd”. Johan Karlsson svarar: ”nej, vi har aldrig varit emot munskydd. Vi har bara inte tyckt att de inte har haft någon effekt”…

Så nu har munskydd alltså effekt? Men inte innan? Är det som tidigare var fel åtgärd nu rätt åtgärd? Och är den åtgärden nu mer rätt och effektiv för att det nu är rätt tidpunkt? Besöksförbud till äldreomsorg togs bort lagom till vintermånaderna började d v s den tidpunkt då vi samlas mer inomhus och tidpunkt och miljö är som mest optimal för mer virusspridning att ta fart. Även rekommendationen för 70+ togs bort i samma veva. Dessa åtgärder kunde man ha vidtagit några månader under sommaren. Då hade det varit rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Nu blev det istället fel åtgärd vid fel tidpunkt.

Jag är totalförvirrad. Pressträffen idag var inte bra. Det bästa hade varit att ödmjukt be om ursäkt för den tidigare prestigemässiga envisa hållningen. Ibland är det bättre att bara erkänna att man gjort en felaktig bedömning!

Ett ljus i mörkret, förutom att dagen nu snart börjar tilltaga mer och mer, är att vaccinet kommer. Redan 26-27 december är senaste budet för när vi kan vaccinera de första hundratalet personer i Skåne. Enligt uppgift, som jag fick tidigare idag, ska Skåne dessa dagar få tillgång till doser som räcker till att vaccinera 425 personer. För någon dag sedan skulle vi bara få hälften så många, så vi får väl se vad det blir slutgiltigt. Men vi är förberedda att börja så så fort volymerna kommer. Det är dock väldigt få doser som kommer nu i början kommer att få så jag förslog därför att man borde börja med att vaccinera personal som arbetar med covid-19 patienter på intensivvårdsavdelning och akutmottagningar. Tydligen vill inte folkhälsomyndigheten samma sak utan det ska börjas med riskgrupperna.

Min poäng var bara den att det är ju viktigt att vi har frisk vårdpersonal som kan ta hand om de värst drabbade som ligger för intensivvård. Men jag förmodar att folkhälsomyndigheten som är en ”expertmyndighet” har tagit ett beslut som är i linjen med strategin ”rätt åtgärd på rätt tidpunkt”.

Nu är det fredag och trots vårt krisläge i hela Sverige – och inte bara i Skåne – så hoppas jag ändå ni under rådande omständigheter kan få en fin fredagskväll oavsett hur den ser ut. Ta hand om er!

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 50 745 (+ 10 139 på en vecka)
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: Totalt 421 (+113 jämfört med en vecka sedan)varav 40 i intensivvård (+13) jämfört med för en vecka sedan)�Antal covid-positiva som avlidit: cirka 600* (+50 siffran är en cirka-uppgift då inrapporteringen är ojämn men helt klart är det väldigt många som avlidit senaste veckan)