Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande

Saxat från FB 2021-02-05

Fredag 5 februari klockan 17:00. Skånes kamp mot Coronan. Etapp 4.

Trycket på sjukhusens vårdplatser fortsätter minska även denna vecka. Och det rejält. Över hundra färre inlagda sedan förra fredagen och nästan 400 färre sedan toppen den 7 januari. Med andra ord gick det fort upp och nu fort ner. Även antal nyinsjuknade är en 1/3 av jämfört med toppsiffrorna.
R-talet har dock successivt den senare veckan blivit högre och högre och är nu mellan 0.9 och 1.0. Det är för högt och en oroande signal som måste tas på största allvar. Jag är orolig att det nu bubblar under ytan och detta ”bubbel” skulle kunna vara den brittiska varianten som ju finns i Sverige och Skåne. Den kan ställa till stora problem och vi måste därför förbereda oss på att en tredje våg kan komma mycket snabbt. Därför tog också regionstyrelsen igår ett enigt beslut utifrån ett förslag från Henrik Fritzon (S) – som jag som ordförande omedelbart biföll – att Region Skåne måste planera och vidtaga nödvändiga åtgärder och planer för att kunna möta en eventuell tredje topp drivet av den brittiska virusvarianten.
Jag hoppas vi har fel. Tillsammans kan vi göra så att regionstyrelsens beslut blir onödigt. Tillsammans kan vi nämligen fortsätta att hålla avstånd och följa de rekommendationer som finns.

Jag tycker mig se att fler och fler använder munskydd in de matbutiker där jag handlar. Det är förståndigt. Inte minst när det trångt vissa tider. Moderaterna och Centerpartiet i Malmö fick för en tid sedan igenom ett förslag om att gratis munskydd skulle tillhandahållas till elever och lärare på Malmös skolor. Tyvärr verkar inte beslutet verkställas särskilt snabbt utan det dras i långbänk med särskild utredning av förvaltningen.
Det är nu dessa proaktiva åtgärder behövs – inte sen. Det är nu vi ska hålla nere smittspridningen så jag hoppas att detta goda förslag inte mals ner i ett utredningsmaskineri. I en kris måste man fatta snabba beslut och sen måste dessa beslut också verkställas på med omedelbar verkan.
Läs gärna den lite mer beskrivande artikeln i Sydsvenskan för fördjupad kunskap.
Där förklarar John Eklöf (M) och Anton Sauer(C) varför de la fram förslaget och vad det är som nu hindrar verkställigheten.

https://www.sydsvenskan.se/…/malmos-styrande-vill-backa…

De senaste dagarna har det också framkommit att det på sina håll har förekommit att vaccin givits till chefer och administrativ personal som inte ingår i prioriterade personalgrupper. Jag har tydligt markerat mot detta. Även många av mina kollegor från andra partier har gjort detsamma. Inte minst hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gilbert Tribo (L) har tydligt markerat mot detta. Det finns en prioriteringsordning och den ska följas så långt det går. Sen är det ju självklart att inget vaccin ska kasseras utan allt ska användas men det måste finnas en tydlig rutin för hur överblivna doser ska användas.
Vissa av de fall som bl a Sydsvenskan lyft fram visar på mycket allvarliga händelser tycker jag.

https://www.sydsvenskan.se/…/stenhard-kritik-mot…

Jag tycker att kommuncheferna i de kommuner där det finns exempel som tyder på att det ha funnits en systematik i att vaccinera väldigt många chefer och personal före lss-boende har ett stort ansvar att gå till botten med det inträffade.
Är det ledarskapet som har brustit eller har det varit otydlig information? Hur kunde det bli så? Vaccinet måste först och främst gå till alla de som har störst behov av det. Att vissa utvalda personalgrupper skulle vaccineras med förtur var för att säkerställa iva-vård, akutvård och ambulanssjukvård.
Andra personalgrupper måste vänta tills de människor med allra störst medicinskt behov har fått sitt vaccin.
Skåne får just nu bara cirka 10 000 doser per vecka och då måste dessa fördelas på ett korrekt sätt. Allt annat är oförsvarbart.

Nu hoppas vi alla att det kommer in mer vaccin till Sverige under februari så att viruset kan tryckas tillbaka ännu mer. Inte minst är det viktigt om den brittiska varianten börja sprida sig och tar över mer och mer i Sverige.

Med dessa ord önskar jag er alla en fin fredag och jag vill också tacka för alla fina uppmuntrande kommentarer som många av er skickar till mig. Jag läser och det ger energi.
Tyvärr hinner jag inte alltid svara på allt men jag gör så gott jag kan. Tack 🙏❤️

•Totalt antal konstaterade fall: 100 676 (+ 4085 jämfört med förra fredagen)
•Antal nya fall per dag, rullande 7-dagarsmedel: 584/dag (551/dag förra fredagen, 747/dag för 14 dagar sedan och 1270/dag för tre veckor sedan)
•Antal Covid-19 på vårdplats: 241 3(-105 jmf med förra fredagen och -389 när toppen var den 7/1)varav på IVA: 44 (-11 jämfört med förra fredagen)